Begroting 2019

Kerngegevens

Inwoners

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Totaal

28.238

28.300

28.500

< 20 jaar

6.900

6.750

6.900

> 64 jaar

5.768

5.890

5.825

waarvan 75 - 85 jaar

2.367

1.970

2.500

Uitkeringsgerechtigden bijstand

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

IOAW

22

24

23

IOAZ

1

0

2

PW (participatiewet

230

225

225

Fysieke structuur

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

oppervlakte land in hectaren

16.510

16.510

16.510

oppervlakte binnenwater in hectaren

140

140

140

aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

11.511

11.598

11.698

km gemeentelijke wegen

513

513

513

km provinciale wegen

34

34

34

Personele gegevens

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

aantal fte's

196

191

194

Financiële structuur per inwoner

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

algemene uitkering gemeentefonds

753

787

1105*

*Integratie uitkering sociaal domein toegevoegd aan algemene uitkering