Begroting 2019

Programma 4 Economische zaken

Portefeuillehouders

Andre Schuurman

Wethouder

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

De ambitie van het economische beleid in Dalfsen is het behouden van een vitale economie die  inwoners van de gemeente voldoende werkgelegenheid biedt, in aansluiting op hetgeen de regio doet en biedt. Programma 4 omvat alle activiteiten die bijdragen aan bovenstaand doel en heeft betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

Lasten

Lasten € 1.001.499
Baten € 823.426
Saldo € 178.073