Begroting 2019

Geraamde incidentele bedragen

LASTEN

Omschrijving

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Verkiezingen budget raad

45.000

0

0

15.000

Communicatiebeleid

55.000

0

0

0

Intranet

0

25.000

0

0

Medewerkersonderzoek en algemene kosten

25.000

0

0

0

Vastgoedinformatievoorziening

15.000

15.000

15.000

0

Actualisatie missie en visie

50.000

0

0

0

Transformatie MO tlv reserve sociaal domein

170.000

60.000

0

0

Doelmatigheidsonderzoek

10.000

0

10.000

Totaal programma 1

370.000

100.000

25.000

15.000

Vechtdalverbindingen N340/N377

30.000

0

0

0

Beschoeiingen

0

0

110.000

0

Aankoop duurzame goederen

42.000

53.500

44.000

44.000

Actualisatie groenstructuurplan

15.000

0

0

0

Totaal programma 3

87.000

53.500

154.000

44.000

Subsidie Heidepark

5.000

0

0

0

Cultuurbeleid

90.000

90.000

0

0

Totaal programma 5

95.000

90.000

0

0

Omgevingsdienst

64.000

37.000

0

0

Energie neutraal renoveren

50.000

0

0

0

Verduurzaming gebouwen

65.000

65.000

0

0

Totaal programma 8

179.000

102.000

0

0

Omgevingswet advies

144.000

237.000

171.000

50.000

Gebiedsontwikkeling

33.000

33.000

33.000

33.000

Woonvisie

25.000

0

0

0

Totaal programma 9

202.000

270.000

204.000

83.000

Totaal

933.000

615.500

383.000

142.000

BATEN

Omschrijving

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Gemeentelijke website/intranet tlv reserve

0

-25.000

0

0

Medewerkersonderzoek tlv reserve

-15.000

0

0

0

Procesoptimalisatie (LEAN) tlv reserve (omb.)

-5.000

0

0

0

Vastgoedinformatievoorziening

0

0

-15.000

0

Verkiezingen   

0

-25.000

0

0

Transformatie MO

-30.000

-10.000

0

0

Archiefkosten

-10.000

0

0

0

Dekking onttr reserves die eindig zijn

0

0

0

50.000

Totaal programma 1

-60.000

-60.000

-15.000

50.000

Dekking structurele uitgaven tlv reserve

0

0

0

55.000

Totaal programma 3

0

0

0

55.000

Cultuurbeleid

-90.000

-90.000

Totaal programma 5

-90.000

-90.000

0

0

Transformatie MO

-140.000

-50.000

Totaal programma 7

-140.000

-50.000

0

0

Energie neutraal renoveren

-50.000

0

0

0

Dekking structurele uitgaven tlv reserve

0

0

0

55.000

Totaal programma 8

-50.000

0

0

55.000

Totaal

-340.000

-200.000

-15.000

160.000