Begroting 2019

Programma 8 Duurzaamheid en milieu

Portefeuillehouders

Andre Schuurman

Wethouder

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat de gemeentelijke activiteiten op het gebied van duurzaamheid, milieu, afvalverwijdering en -verwerking, water, riolering en waterzuivering en de begraafplaatsen.

Lasten

Lasten € 4.690.924
Baten € 4.444.213
Saldo € 246.711