Begroting 2019

Programma 3 Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouders

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid) en de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals wegen, civiele kunstwerken, openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen en openbare verlichting.

Lasten

Lasten € 5.431.793
Baten € 533.708
Saldo € 4.898.085