Begroting 2019

Algemene uitkering

Gemeente:

Dalfsen

Opgave:

Meicirculaire 2018

Jaar:

2019, 2020, 2021, 2022

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1c Waarde niet-woningen eigenaren

-720.485

-720.485

-720.485

-720.485

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)

-499.422

-499.422

-499.422

-499.422

1a Waarde woningen eigenaren

-2.630.000

-2.630.000

-2.630.000

-2.630.000

Subtotaal

-3.849.907

-3.849.907

-3.849.907

-3.849.907

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

1e OZB waarde niet-woningen

174.817

174.817

174.817

174.817

8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)

529.829

529.454

522.347

448.437

3a Eén-ouder-huishoudens

366.045

368.019

369.896

369.901

2 Inwoners

4.549.440

4.574.284

4.599.425

4.623.133

4a Inwoners: jongeren < 18 jaar

4.063.120

4.053.067

4.044.993

4.023.144

5 Inwoners: ouderen > 64 jaar

579.536

579.304

579.942

579.768

5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar

51.519

51.519

51.539

51.539

7 Lage inkomens

85.428

85.456

85.540

85.540

7c Lage inkomens (drempel)

1.091.939

1.086.105

1.080.291

1.077.434

12 Minderheden

73.851

73.851

73.855

73.855

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)

111.711

111.254

110.540

107.141

3b Huishoudens

1.038.940

1.038.940

1.038.940

1.038.940

3c Eenpersoonshuishoudens

146.131

145.957

146.421

146.305

8b Loonkostensubsidie

9.706

9.712

9.712

9.712

15b Extra groei leerlingen VO

6.087

1.235

0

0

13 Klantenpotentieel lokaal

1.189.760

1.189.500

1.190.540

1.190.280

14 Klantenpotentieel regionaal

262.976

263.088

263.536

263.536

15e Leerlingen VO

68.172

68.172

68.172

68.172

38 Bedrijfsvestigingen

219.182

219.182

219.182

219.182

31a ISV (a) stadsvernieuwing

2.218

2.218

2.218

2.218

31b ISV (b) herstructurering

510

510

510

510

36 Meerkernigheid

81.581

81.581

81.581

81.581

37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied

133.894

133.905

133.905

133.905

36a Kernen met 500 of meer adressen

180.256

180.227

180.308

180.288

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

26.370

26.487

26.722

26.722

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor

22.373

22.591

22.910

23.030

32b Omgevingsadressendichtheid

348.206

350.572

353.447

354.587

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied

266.858

266.880

266.880

266.880

22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen

500.457

503.587

506.676

509.766

21 Oppervlakte bebouwing

200.061

200.657

201.252

201.252

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

338.895

338.895

338.895

338.895

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

372.989

375.291

377.594

379.896

19 Oppervlakte binnenwater

5.625

5.625

5.625

5.625

16 Oppervlakte land

679.470

679.470

679.470

679.470

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

443.793

443.793

443.793

443.793

24b Woonruimten

686.970

691.286

697.903

699.917

25b Woonruimten * bodemfactor woonkernen

606.382

610.191

616.032

617.810

39 Vast bedrag

249.398

249.487

249.929

249.929

7g Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

75.302

75.370

75.457

75.049

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

-173.202

-173.430

-173.703

-172.767

15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2

-74.435

-74.515

-74.615

-74.213

7h Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens)

-822.698

-829.035

-835.144

-835.144

7i Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen)

-872.648

-879.396

-885.833

-885.833

3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik

542.951

547.148

551.157

551.163

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

223.479

225.206

226.857

226.859

8c Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

40.401

40.516

41.100

41.809

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

79.170

79.943

81.601

83.458

11b Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers

1.022.136

1.030.137

1.042.237

1.044.968

11c Wajong

267.005

266.435

268.003

267.629

3i Medicijngebruik met drempel

1.335.058

1.336.397

1.357.998

1.356.734

8e Re-integratie klassiek

43.148

43.148

43.148

43.148

4b Inwoners < 65 jaar

87.668

88.312

91.613

91.513

5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

559

567

613

609

5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

107

109

118

122

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

8.191

8.379

8.847

8.788

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

36.434

38.045

40.395

43.415

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

33.903

34.943

36.998

37.944

7d Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

33.385

33.931

35.403

35.631

7e Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

84.602

85.991

89.719

90.298

7f Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

51.226

52.066

54.323

54.673

7j Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)

94.758

95.492

99.109

99.109

7k Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)

240.353

242.209

251.387

251.393

7l Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)

145.727

146.854

152.417

152.419

Subtotaal

22.269.092

22.303.011

22.396.567

22.337.707

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)

Jaren

2019

2020

2021

2022

Uitkeringsfactor

2

2

2

2

Subtotaal (B x C (=uf))

35.007.012

36.153.181

37.155.904

37.974.102

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

56d Suppletieregeling integratie sociaal domein

1.709

1.709

1.709

1.709

56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)

-1.697

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

61 Suppletieregeling OZB

-25.543

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

-25.531

1.709

1.709

1.709

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

53.136

53.136

53.136

53.136

170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)

48.643

48.643

48.643

48.643

205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)

62.186

77.732

93.279

93.279

223 Armoedebestrijding kinderen (DU)

76.969

76.969

76.969

76.969

262 Schulden en armoede (DU)

23.602

23.602

n.v.t.

n.v.t.

Subtotaal

264.536

280.082

272.027

272.027

Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein

Maatstaf

2019

2020

2021

2022

259 Beschermd Wonen (IU)

-613

0

0

0

260 Participatie (IU)

2.866.606

2.734.923

2.648.944

2.544.975

261 Voogdij/18+ (IU)

823.084

823.084

823.084

823.084

Subtotaal

3.689.077

3.558.007

3.472.028

3.368.059

Totaal

35.085.187

36.143.073

37.051.761

37.765.990

Uitkering Gemeentefonds

31.396.110

32.585.066

33.579.733

34.397.931

Integratie uitkering Sociaal domein

3.689.077

3.558.007

3.472.028

3.368.059