Begroting 2019

Programma 6 Inkomensondersteuning

Portefeuillehouders

Jan Uitslag

Wethouder

Ruud van Leeuwen

Wethouder

Omschrijving

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten

Lasten € 5.329.223
Baten € 3.664.574
Saldo € 1.664.649