Begroting 2019

Reserves en voorzieningen

Naam reserve / voorziening

Saldo

Vermeer-

Vermin-

Saldo

Vermeer-

Vermin-

Saldo

Vermeer-

Vermin-

Saldo

Vermeer-

Vermin-

Saldo

per

deringen

deringen

per

deringen

deringen

per

deringen

deringen

per

deringen

deringen

per

31-12-18

31-12-19

31-12-20

31-12-21

31-12-22

Algemene reserve

Algemene reserve vaste buffer

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

5.500.000

Algemene reserve vrij besteedbaar *

6.491.876

6.491.876

6.491.876

6.491.876

6.491.876

Totaal algemene reserve

11.991.876

0

0

11.991.876

0

0

11.991.876

0

0

11.991.876

0

0

11.991.876

Bestemmingsreserves geblokkeerd

0

Gemeentehuis bouw

8.500.500

283.350

8.217.150

283.350

7.933.800

283.350

7.650.450

283.350

7.367.100

Brandweerkazerne en gemeentewerf

1.007.750

34.750

973.000

34.750

938.250

34.750

903.500

34.750

868.750

Kunstgrasvelden

580.040

85.473

494.567

85.473

409.094

85.473

323.621

85.473

238.148

Reserve Grond Rabobank

0

0

0

0

0

Pand Rabobank

540.000

15.000

525.000

15.000

510.000

15.000

495.000

15.000

480.000

Installaties Rabobank

210.000

35.000

175.000

35.000

140.000

35.000

105.000

35.000

70.000

Pand Cichorei

1.086.461

28.591

1.057.870

28.591

1.029.279

28.591

1.000.688

28.591

972.097

Installaties Cichorei

419.000

52.375

366.625

52.375

314.250

52.375

261.875

52.375

209.500

Agnietencollege gebouw

2.340.000

58.500

2.281.500

58.500

2.223.000

58.500

2.164.500

58.500

2.106.000

Agnietencollege installaties

960.000

96.000

864.000

96.000

768.000

96.000

672.000

96.000

576.000

De Spil duurzaamheid

475.000

11.875

463.125

11.875

451.250

11.875

439.375

11.875

427.500

De Spil kulturhus 40 jaar

6.958.800

173.970

6.784.830

173.970

6.610.860

173.970

6.436.890

173.970

6.262.920

De Spil kulturhus 5 jaar

45.000

9.000

36.000

9.000

27.000

9.000

18.000

9.000

9.000

Huisvesting gemeentewerf + zonnepanelen

1.140.750

60.750

1.080.000

60.750

1.019.250

60.750

958.500

60.750

897.750

Gebiedsbeleid

153.889

10.992

142.897

10.992

131.905

10.992

120.913

10.992

109.921

Totaal bestemmingsres. geblokkeerd

24.417.190

0

955.626

23.461.564

0

955.626

22.505.937

0

955.626

21.550.311

0

955.626

20.594.685

Bestemmingsreserves

Grote projecten: De Spil

192.314

192.314

192.314

192.314

192.314

Algemene reserve reeds bestemd

958.831

171.450

787.381

168.750

618.631

48.750

569.881

18.750

551.131

Milieu

9.644

9.644

9.644

9.644

9.644

Sociaal domein

748.946

180.000

568.946

50.000

518.946

518.946

518.946

Sociaal domein reeds bestemd

24.207

24.207

24.207

24.207

24.207

Herstructurering openbaar groen

461.980

20.000

50.000

431.980

20.000

50.000

401.980

20.000

50.000

371.980

20.000

50.000

341.980

Volkshuisvesting

1.549.906

70.500

1.479.406

50.500

1.428.906

30.500

1.398.406

-24.500

1.422.906

Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf

2.226.804

400.000

1.826.804

400.000

1.426.804

400.000

1.026.804

400.000

626.804

Aandelen Vitens

456.926

152.000

304.926

152.000

152.926

152.000

926

0

926

Totaal bestemmingsreserves

6.629.558

20.000

1.023.950

5.625.608

20.000

871.250

4.774.358

20.000

681.250

4.113.108

20.000

444.250

3.688.858

Grondexploitatie

Algemene reserve grondbedrijf

2.713.000

2.713.000

2.713.000

2.713.000

2.713.000

Totaal grondexploitatie

2.713.000

0

0

2.713.000

0

0

2.713.000

0

0

2.713.000

0

0

2.713.000

Totaal reserves

45.751.624

20.000

1.979.576

43.792.048

20.000

1.826.876

41.985.172

20.000

1.636.876

40.368.296

20.000

1.399.876

38.988.420

Voorzieningen

Riolering spaarvoorziening

3.723.318

572.819

55.000

4.241.137

525.371

280.000

4.486.508

522.900

280.000

4.729.408

520.402

280.000

4.969.810

Egalisatie reiniging

79.613

76.902

2.711

7.603

10.314

2.718

7.596

2.718

4.878

Groot onderhoud gem. gebouwen

785.765

158.171

280.000

663.936

158.171

115.000

707.107

158.171

55.000

810.278

158.171

170.000

798.449

Wethouderspensioenen

686.421

100.000

786.421

100.000

886.421

100.000

986.421

100.000

1.086.421

Pensioen gewezen wethouders

1.166.031

100.000

1.066.031

100.000

966.031

100.000

866.031

100.000

766.031

Bovenwijks aansl. N348

964.206

964.206

0

0

0

0

Totaal voorzieningen

7.405.355

830.990

1.476.108

6.760.237

791.145

495.000

7.056.382

781.071

437.718

7.399.735

778.573

552.718

7.625.590

TOTAAL GENERAAL

53.156.979

850.990

3.455.684

50.552.285

811.145

2.321.876

49.041.554

801.071

2.074.594

47.768.031

798.573

1.952.594

46.614.010

* stand 31-12-2017 inclusief het resultaat van € 209.383,15