Begroting 2019

Programma 5 Onderwijs en vrije tijd

Wat mag het kosten?

Onderwijs en vrije tijd

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Lasten

-5.291

-5.530

-5.326

-5.416

-5.380

-5.385

Baten

546

405

570

573

567

571

Saldo van lasten en baten

-4.746

-5.126

-4.756

-4.843

-4.812

-4.814

Storting in reserves

0

0

0

0

0

0

Ontrekking in reserves

393

987

663

660

570

570

Resultaat

-4.353

-4.139

-4.093

-4.183

-4.242

-4.244

Uitsplitsing naar beleidsvelden

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Cultuur

-1.176

-1.168

-1.085

-1.083

-994

-994

Kulturhuzen

-837

-1.447

-1.061

-1.061

-1.139

-1.138

Onderwijs

-1.814

-1.640

-1.742

-1.849

-1.830

-1.827

Recreatie en toerisme

-127

-128

-131

-131

-129

-128

Sport

-791

-742

-736

-719

-721

-727

Saldo van lasten en baten

-4.746

-5.126

-4.756

-4.843

-4.812

-4.814

Mutatie reserves

393

987

663

660

570

570

Resultaat

-4.353

-4.139

-4.093

-4.183

-4.242

-4.244